Dziki ważniejsze niż dzieci?

świat oszalał i cała polska broni… dzików.
Jedną z czołowych postaci  tej akcji jest aktorka maja ostaszewska, która jednocześnie broni puszczy, karpi, ale zarazem jest zwolenniczką „prawa do aborcji”.

Dziki ważniejsze niż dzieci?

świat oszalał i cała polska broni… dzików.
Jedną z czołowych postaci  tej akcji jest aktorka maja ostaszewska, która jednocześnie broni puszczy, karpi, ale zarazem jest zwolenniczką „prawa do aborcji”.

Dziki ważniejsze niż dzieci?

świat oszalał i cała polska broni… dzików.
Jedną z czołowych postaci  tej akcji jest aktorka maja ostaszewska, która jednocześnie broni puszczy, karpi, ale zarazem jest zwolenniczką „prawa do aborcji”.

Po decyzji Ministra Środowiska o odstrzale dzika, rozległ się lament na losem krajowych loch, odyńców i warchlaków. W histerycznym chórze gardłują również celebryci, np. pani Maja Ostaszewska, roniąca łzy nad losem „młodych, ciężarnych loch”. Chciałoby się pogratulować konsekwencji – wszak to nie pierwsze takie wystąpienie – oraz empatii, która rozlewa się na przetrzymywane w schroniskach psy, uśmiercane przed Wigilią karpie, zwierzęta występujące w cyrkach oraz bezlitośnie wycinane drzewa.

Niestety, w tym niemal nieprzebranym rezerwuarze wrażliwości nie starczyło miejsca na dzieci, które wg pani Mai Ostaszewskiej mogą być przed urodzeniem „usuwane” z uwagi na „fundamentalne prawa kobiet”. Wspólnie możemy pomóc pani Mai Ostaszewskiej dostrzec piękno również w każdym ludzkim życiu. Zachęcamy do wysłania listu, który być może sprawi, że pani Maja będzie jeszcze bardziej wrażliwą, empatyczną i konsekwentną osobą.

Zapraszamy do skorzystania z formularza i treści zamieszczonych na naszej stronie, ale pani Maja Ostaszewska czeka na Państwa głosy również na swoim profilu facebookowym.

Szanowna Pani,

poruszony Pani słowami o „młodych, ciężarnych lochach”, których cierpieniu Pani współczuje, pragnę zachęcić Panią do dostrzeżenia wartości i piękna życia ludzkiego od chwili poczęcia.

Mam nadzieję, że znajdzie pani odrobinę litości dla dzieci, które skazywane są na śmierć przed urodzeniem. Być może spowoduje ona w Pani chęć podjęcia działań na rzecz tworzenia warunków, w których każde dziecko rozwijające się pod sercem matki będzie mogło bezpiecznie przyjść się na świat i dalej wzrastać otoczone miłością.

Gorąco Panią do tego zachęcam i łączę pozdrowienia,Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny
Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Fundacji


Centrum Życia i Rodziny 2019

Close Menu

 

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Fundacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.